Elewacje poprzez wieloletnie oddziaływanie warunków atmosferycznych pokrywają się warstwą mchu, pyłów i osadów z powietrza.

Czyszczenie elewacji z wszelkiego rodzaju zabrudzeń odbywa się z wykorzystaniem technik alpinistycznych.

Przy czyszczeniu elewacji używamy odpowiednio dobranych środków czyszczących oraz myjki wysokociśnieniowej.

Efekty gwarantowane.